Категорија: Блог

Блог

Моите први чекори!

Секој од нас што навиваме и низ годините го поддржуваме МЗТ Скопје имаме низа свои приказни и настани кои ги паметиме. За некои, тоа...